BizUni Quản trị kinh doanh

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Đỗ Minh Tâm
  • Chức vụ : Giám đốc Kinh doanh
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Quản trị kinh doanh

Thông tin liên hệ

  • Website : https://bizuni.vn/
  • Địa chỉ : 4 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 0907656777

BizUni


  • 4 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến