Công ty Vietnam Travel Group Thương mại du lịch

Thông tin công ty

  • Người đại diện : PHẠM THÀNH TÂM
  • Chức vụ : GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Thương mại du lịch

Thông tin liên hệ

  • Website : www.vietnamtravelgroup.vn
  • Địa chỉ : 09 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
  • Điện thoại : 0902006121

Công ty Vietnam Travel Group


  • 09 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến