Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng kỹ thuật Việt T.E.C.H Xây dựng

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Lê Nguyên Đình Khôi
  • Chức vụ : GIÁM ĐỐC
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Xây dựng

Thông tin liên hệ

  • Website : http://viettechvn.net
  • Địa chỉ : 109 đường số 2, P. Tăng Nhơn Phú B, Q9, HCM
  • Điện thoại : 02873001162

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng kỹ thuật Việt T.E.C.H


  • 109 đường số 2, P. Tăng Nhơn Phú B, Q9, HCM

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến