CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM HÙNG PHƯƠNG Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Ông TRẦN ĐÌNH HOÀNG ĐẠO
  • Chức vụ : Giám đốc
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website :
  • Địa chỉ : 33-35 Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 0983552739

CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM HÙNG PHƯƠNG


  • 33-35 Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến