Công Ty Cổ Phần QSR Management Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Mr. Tuấn
  • Chức vụ : Senior Talent Acquisition Executive
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : https://www.linkedin.com/company/13684560/
  • Địa chỉ : 77 Trần Nhân Tôn, phường 9, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 02873083377

Công Ty Cổ Phần QSR Management


  • 77 Trần Nhân Tôn, phường 9, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến