Kỷ Lục Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Nguyễn Thành Trung
  • Chức vụ : TP. Dịch vụ
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : machinery.com.vn
  • Địa chỉ : 827 QL13, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 0977001271

Kỷ Lục


  • 827 QL13, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến