Công ty TNHH Highland Dragon Enterprise Công nghệ thực phẩm

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Nguyễn Phạm Thanh
  • Chức vụ : Giám đốc
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Công nghệ thực phẩm

Thông tin liên hệ

  • Website : http://www.highlanddragon.com.vn/
  • Địa chỉ : Số 15, đường số 6, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương
  • Điện thoại : 0908043945

Công ty TNHH Highland Dragon Enterprise


  • Số 15, đường số 6, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến