Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Máy bay (VAECO)- Vietnam Airlines Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Mr. Xuân Vũ
  • Chức vụ : Phó Giám đốc
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : http://vaeco.com.vn
  • Địa chỉ : Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 02838440443

Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Máy bay (VAECO)- Vietnam Airlines


  • Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến