Công ty CPTM&DV Thiết bị Giám sát Bảo Toàn Kế toán - Kiểm toán

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Mr. Dũng
  • Chức vụ : Phòng nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Kế toán - Kiểm toán

Thông tin liên hệ

  • Website : baotoan.com.vn
  • Địa chỉ : Khu Công Nghiệp tân Bình, Trường Chinh, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 0917501126

Công ty CPTM&DV Thiết bị Giám sát Bảo Toàn


  • Khu Công Nghiệp tân Bình, Trường Chinh, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến