Công ty SCJ TV Shopping Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Ms. Nhung
  • Chức vụ : Phòng nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website :
  • Địa chỉ : 38 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 0968917303

Công ty SCJ TV Shopping


  • 38 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến