Nippon Paper Việt Hoa Mỹ Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Morita
  • Chức vụ : Tổng giám đốc
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : http://npvhm.com.vn
  • Địa chỉ : Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi
  • Điện thoại : 01659877248

Nippon Paper Việt Hoa Mỹ


  • Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến