Viện Quy hoạch Xây dựng Xây dựng

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Nguyễn Đăng Tuyển
  • Chức vụ : Giám đốc
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Xây dựng

Thông tin liên hệ

  • Website :
  • Địa chỉ : 216 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 39303515

Viện Quy hoạch Xây dựng


  • 216 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến