CEL Consulting Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Ms. Châu
  • Chức vụ : Phòng nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : cel-consulting.com
  • Địa chỉ : 11F Dali Tower, 24C Phan Dang Luu, Ward 6, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
  • Điện thoại : 02822494 241

CEL Consulting


  • 11F Dali Tower, 24C Phan Dang Luu, Ward 6, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến