Công Ty TNHH VANGVANG Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Nguyễn Quốc Cường
  • Chức vụ : Quản Lý Nhân Sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : http://vietnam.vangvang.vn/
  • Địa chỉ : 27 Phan Khiêm Ích, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 01665453200

Công Ty TNHH VANGVANG


  • 27 Phan Khiêm Ích, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến