Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y Học và Vật liệu Sinh học (MEDEP) Khác

Thông tin công ty

 • Người đại diện : Ms. Thúy Vy
 • Chức vụ : Phòng nhân sự
 • Quy mô công ty : Không xác định
 • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

 • Website :
 • Địa chỉ : Khu Công Nghệ Cao, phường Long Thạnh Mỹ, Ho Chi Minh City, Quận 9, Vietnam
 • Điện thoại : 02873012868

Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y Học và Vật liệu Sinh học (MEDEP)


 • Khu Công Nghệ Cao, phường Long Thạnh Mỹ, Ho Chi Minh City, Quận 9, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 • Tuyển kỹ sư QC - Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y Học và Vật liệu Sinh học (MEDEP) , TP.HCM
 • Regulatory Affair - Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y Học và Vật liệu Sinh học (MEDEP) , TP.HCM
 • Kỹ sư QA - Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y Học và Vật liệu Sinh học (MEDEP) , TP.HCM
 • Tuyển kỹ sư IT - Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y Học và Vật liệu Sinh học (MEDEP) , TP.HCM
 Kênh hỗ trợ trực tuyến