Công ty TNHH Tiến bộ Sài Gòn Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Ms. Thu Hà
  • Chức vụ : Phòng nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : ascvn.com.vn
  • Địa chỉ : 21 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 02866797357

Công ty TNHH Tiến bộ Sài Gòn


  • 21 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến