Công ty TNHH Phát Triển Mỹ Văn Quản trị kinh doanh

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Nguyễn Dương Sơn Thạch
  • Chức vụ : Giám Đốc
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Quản trị kinh doanh

Thông tin liên hệ

  • Website :
  • Địa chỉ : 280A17 Lương Định Của, phường An Phú, Quận 2
  • Điện thoại : 02837406019

Công ty TNHH Phát Triển Mỹ Văn


  • 280A17 Lương Định Của, phường An Phú, Quận 2

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến