Công ty Cổ phần Công nghệ Phúc Bình Công nghệ thông tin

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Nguyễn Mai Khanh
  • Chức vụ : Chuyên viên Nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Công nghệ thông tin

Thông tin liên hệ

  • Website :
  • Địa chỉ : 19 Tân Canh, Phường 1, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Viet Nam
  • Điện thoại : 0964406288

Công ty Cổ phần Công nghệ Phúc Bình


  • 19 Tân Canh, Phường 1, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Viet Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến