Công ty TNHH TMDV C.O.B Công nghệ thông tin

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Mr. Thanh
  • Chức vụ : Phòng nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Công nghệ thông tin

Thông tin liên hệ

  • Website :
  • Địa chỉ : 8 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 0935239029

Công ty TNHH TMDV C.O.B


  • 8 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến