Công ty Wipro Unza Việt Nam Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Ms. Mai Thảo
  • Chức vụ : Phòng tổ chức
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : www.wipro-unza.com
  • Địa chỉ : 1 VSIP Street 3, Thuận Giao, Bình Dương, Việt Nam
  • Điện thoại : 01686039686

Công ty Wipro Unza Việt Nam


  • 1 VSIP Street 3, Thuận Giao, Bình Dương, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến