Công ty TNHH DV Bảo Vệ Phát Công Minh Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Nguyễn Thị Huế
  • Chức vụ : Phòng tổ chức
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : phatcongminh.vn
  • Địa chỉ : 588 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 0938318489

Công ty TNHH DV Bảo Vệ Phát Công Minh


  • 588 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến