Công ty CP Thực phẩm Chú Tèo- CTFood J.S.C Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Ms. Ly
  • Chức vụ : Phòng nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website :
  • Địa chỉ : 160- Đường số 20-Dương Quảng Hàm, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 0912470330

Công ty CP Thực phẩm Chú Tèo- CTFood J.S.C


  • 160- Đường số 20-Dương Quảng Hàm, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến