Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Á Châu May - Thời trang

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Nguyễn Văn Thịnh
  • Chức vụ : Tổng Giám Đốc
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : May - Thời trang

Thông tin liên hệ

  • Website : www.vietachau.com
  • Địa chỉ : 80A Huỳnh Văn Bánh, phường 15, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 839973212

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Á Châu


  • 80A Huỳnh Văn Bánh, phường 15, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến