Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình Cơ khí

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Nguyễn Văn Luận
  • Chức vụ : Hành Chính Nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Cơ khí

Thông tin liên hệ

  • Website : http://pacificelevator.com/
  • Địa chỉ : 219 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 02838611666

Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình


  • 219 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến