Công ty TNHH MTV Phổ Đình Công nghệ thực phẩm

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Hồ Hương Trà
  • Chức vụ : Trưởng Phòng Tuyển Dụng
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Công nghệ thực phẩm

Thông tin liên hệ

  • Website :
  • Địa chỉ : 125a Trần Quốc Thảo, phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 0934007336

Công ty TNHH MTV Phổ Đình


  • 125a Trần Quốc Thảo, phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến