Công ty Cổ phần Music One Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  • Chức vụ : Nhân viên hành chính
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website :
  • Địa chỉ : 3 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 0372171100

Công ty Cổ phần Music One


  • 3 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến