DTSoft - Công ty TNHH Phát triển và Chuyển giao phần mềm Công nghệ thông tin

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Ngô Xuân Toán
  • Chức vụ : Phó Giám đốc
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Công nghệ thông tin

Thông tin liên hệ

  • Website : www.dtsoftvn.com
  • Địa chỉ : 49/3 đường TX38, phường Thạnh Xuân, q.12, tp.HCM
  • Điện thoại : 02837160649

DTSoft - Công ty TNHH Phát triển và Chuyển giao phần mềm


  • 49/3 đường TX38, phường Thạnh Xuân, q.12, tp.HCM

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến