Công ty TNHH Minh Phúc Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Ms. Quyên
  • Chức vụ : Tuyển Dụng
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : https://www.mptelecom.com.vn/
  • Địa chỉ : 36 Trần Văn Dư, phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 0364568411

Công ty TNHH Minh Phúc


  • 36 Trần Văn Dư, phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến