Công ty Cổ phần Faco Việt Nam Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Lương Tiến Việt
  • Chức vụ : Giám đốc
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : https://delonghivietnam.com
  • Địa chỉ : 79 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 0988999171

Công ty Cổ phần Faco Việt Nam


  • 79 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến