Công ty TNHH Minh Phúc Telecom Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Hoàng Đức Thành
  • Chức vụ : Trưởng Phòng Nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : http://vieclamminhphuc.com/
  • Địa chỉ : 36 Trần Văn Dư, phường 13, Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 02873007400

Công ty TNHH Minh Phúc Telecom


  • 36 Trần Văn Dư, phường 13, Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến