CBSVN Xây dựng

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Hoàng Ngọc Lan
  • Chức vụ : Giám đốc
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Xây dựng

Thông tin liên hệ

  • Website : http://www.cbs-vietnam.com/
  • Địa chỉ : 142-144 Phan Xích Long, phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 02835172141

CBSVN


  • 142-144 Phan Xích Long, phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến