Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba Quản trị kinh doanh

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Nguyễn Thái Lĩnh
  • Chức vụ : Giám đốc
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Quản trị kinh doanh

Thông tin liên hệ

  • Website : diaocalibaba.vn
  • Địa chỉ : 120 Kha Vạn Cân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 0906744832

Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba


  • 120 Kha Vạn Cân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến