Honda Vietnam Co.Ltd Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Nguyễn Thanh Uyên
  • Chức vụ : Phòng nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : honda.com.vn
  • Địa chỉ : Phường Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Vietnam
  • Điện thoại : 0918 966 606

Honda Vietnam Co.Ltd


  • Phường Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến