J & T Express Company Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Lâm Thái Hòa
  • Chức vụ : Phụ trách Quản lý nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : https://jtexpress.vn/
  • Địa chỉ : 130 Khánh Hội, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 0934186925

J & T Express Company


  • 130 Khánh Hội, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến