Công ty TNHH Vận tải biển Lâm Khải Hoàn Quản trị kinh doanh

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Ms.Cao Thị Quỳnh Giao
  • Chức vụ : Tổng Giám Đốc
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Quản trị kinh doanh

Thông tin liên hệ

  • Website : http://www.lamkhaihoan.com/
  • Địa chỉ : Tòa nhà Valéo, 318/5 Trịnh Đình Trọng, Tân Phú, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 2839575976

Công ty TNHH Vận tải biển Lâm Khải Hoàn


  • Tòa nhà Valéo, 318/5 Trịnh Đình Trọng, Tân Phú, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến