Wall Street English Ngoại ngữ

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Trần Thị Kim Mây
  • Chức vụ : Phòng Nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Ngoại ngữ

Thông tin liên hệ

  • Website : http://careers.wallstreetenglish.edu.vn
  • Địa chỉ : 21 Lê Quý Đôn, phường 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 0909402798

Wall Street English


  • 21 Lê Quý Đôn, phường 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến