Công ty Cổ Phần Vinh Nam Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Lê Thị Bân
  • Chức vụ : Phòng hành chính nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : www.vam.vn
  • Địa chỉ : Khu Công Nghiệp tân Bình, Trường Chinh, Phường 15, Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 0916982028

Công ty Cổ Phần Vinh Nam


  • Khu Công Nghiệp tân Bình, Trường Chinh, Phường 15, Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến