Công ty Hợp tác kinh tế & Xuất nhập khẩu Savimex Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Lim Hong Jin
  • Chức vụ : General Director
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : www.savimex.com
  • Địa chỉ : 162 HT 17, phường Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 02873008007

Công ty Hợp tác kinh tế & Xuất nhập khẩu Savimex


  • 162 HT 17, phường Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến