Nexcel Solutions Công nghệ thông tin

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Albert Nguyen
  • Chức vụ : HR-Admin Manaer
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Công nghệ thông tin

Thông tin liên hệ

  • Website : www.nexcel.vn
  • Địa chỉ : SMS Tower, Lot 40, Quang Trung Software City, Tan Chanh Hiep Ward, District 12, HCMC
  • Điện thoại : 02837154289

Nexcel Solutions


  • SMS Tower, Lot 40, Quang Trung Software City, Tan Chanh Hiep Ward, District 12, HCMC

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến