Công ty Cp Quốc tế Quang Điện Công nghệ Điện tử

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Võ Đình Bảo Quốc
  • Chức vụ : Tổng Giám Đốc
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Công nghệ Điện tử

Thông tin liên hệ

  • Website : oeic.vn
  • Địa chỉ : Tầng 6, Nhà xưởng số 4, Lô I-3B-1, Đường N6, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại : 0977844241

Công ty Cp Quốc tế Quang Điện


  • Tầng 6, Nhà xưởng số 4, Lô I-3B-1, Đường N6, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến