Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên
Học bổng nước ngoài
chudenamhoc_new
Cuộc thi Get Green - Hiệp Hội Doanh nghiệp Canada tại Việt Nam
29-08-2017

Cuộc thi “Get Green” do Hiệp hội Doanh nghiệp Canada tại Việt Nam tổ chức vào ngày 23/09/2017 nhằm thúc đẩy sáng tạo và phát triển những ý tưởng giúp mang đến một môi trường học đường và cộng đồng Xanh hơn. Những người chiến thắng trong cuộc thi sẽ được trao giải thưởng và được tài trợ để thực hiện ý tưởng và cùng mang đến những điều khác biệt cho cộng đồng. Download tại đây để tìm hiểu thêm thông tin của cuộc thi.

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến