Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên
Học bổng nước ngoài
chudenamhoc_new
Chương trình Học bổng Endeavour năm 2018
26-05-2017

 Học bổng Endeavour năm 2018 là chương trình học bổng của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập giúp công dân các nước (trong đó có Việt Nam) thêm cơ hội học tập, nghiên cứu, phát triển chuyên môn ở Astralia. Download tại đây

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến