Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên
Học bổng trong nước
chudenamhoc_new
Chương trình học bổng AmCham Women in Engineering Scholarship 2017 (ACWES 2017)
26-05-2017

Chương trình học bổng ACWES là nỗ lực của AmCham Vietnam và các đối tác Intel products Vietnam, Coca-cola Vietnam và Axcela Vietnam nhằm tìm kiếm và khuyến khích những tài năng nữ học ngành kĩ thuật, đồng thời giúp các công ty thành viên của Hiệp hội phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao. Thông tin chi tiết, download tại đây.

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến