Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên
Hỗ trợ sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo tuyển sinh khóa học tiếng Hàn học kỳ 1 năm học 2018
01-02-2018

Trung tâm Hàn ngữ SEJONG 3 HCM thông báo kế hoạch tuyển sinh khóa học tiếng Hàn -HK1 năm 2018, đặc biệt sinh viên ĐH Công nghiệp Tp. HCM sẽ được miễn giảm sẽ 40% cho các khóa học. Thông tin chi tiết, vui lòng download tại đây.

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến