TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
Hỗ trợ sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo v/v thay đổi giờ học tập và thi HKI năm học 2018-2019
29-01-2018

Từ học kỳ 1 năm học 2018-2019, giờ học tập và thi tại Trường thay đổi. Thông tin chi tiết, vui lòng  download tại đây.

 

Đơn vị liên kết
 Kênh hỗ trợ trực tuyến