Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên
Hỗ trợ sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ I năm 2017-2018
28-12-2017

Thông báo v/v chi trả tiền miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ I năm 2017-2018. Hạn chót nhận tiền đến hết ngày 29/12 (quá thời hạn trên, nhà trường thu hồi hoàn trả ngân sách nhà nước và bổ sung quỹ hỗ trợ sinh viên, mọi thắc mắc khiếu nại của sinh viên sẽ không được xem xét giải quyết). Thông tin chi tiết, download tại đây.

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến