TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
Hỗ trợ sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo kế hoạch lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2017
12-10-2017

Thông báo kế hoạch lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2017. Thông tin chi tiết, vui lòng download tại đây.

Đơn vị liên kết
 Kênh hỗ trợ trực tuyến