TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
Hỗ trợ sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo v/v xét cấp học bổng cho Học sinh - sinh viên vượt khó, hiếu học
11-10-2017

Thông báo v/v xét cấp học bổng cho Học sinh- sinh viên vượt khó, hiếu học năm 2016-2017. Thông tin chi tiết, vui lòng download tại đây.

Đơn vị liên kết
 Kênh hỗ trợ trực tuyến