Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên
Hỗ trợ sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo v/v đóng học phí môn tiếng Anh 1 và tiếng Anh 2 của sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy nhập học năm 2017
02-10-2017

Thông báo v/v đóng học phí môn tiếng Anh 1 và tiếng Anh 2 của sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy nhập học năm 2017. Thông tin chi tiết, vui lòng download tại đây.

Đơn vị liên kết
 Kênh hỗ trợ trực tuyến