TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
Hỗ trợ sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo về việc đăng ký học phần và đóng học phí HK2 năm học 2017-2018
29-09-2017

Thông báo về việc đăng ký học phần và đóng học phí HK2 năm học 2017-2018. Thông tin chi tiết, vui lòng download tại đây.

Đơn vị liên kết
 Kênh hỗ trợ trực tuyến