Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên
Hỗ trợ sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo về việc đăng ký học phần và đóng học phí HK2 năm học 2017-2018
29-09-2017

Thông báo về việc đăng ký học phần và đóng học phí HK2 năm học 2017-2018. Thông tin chi tiết, vui lòng download tại đây.

Đơn vị liên kết
 Kênh hỗ trợ trực tuyến